1. Vakfın amacı; Hatay’ın var olan eğitim ve kültürel değerlerini geliştirmek, bu zengin kültürel birikimi toplumsal, tarihsel, siyasal ve ekonomik temelleriyle ortaya koymak, geliştirmeye ve tanıtmaya yönelik çalışmalar yapmak suretiyle Türkiye kültürüne de katkıda bulunmaktır. Demokratik,çağdaş bir kültür ortamında özgün ve yaygın laik düşüncenin eğitimin gelişmesi, insan mutluluğunun sevgi, eşitlik, özgürlük, bilgi ve höşgörü temeline dayalı çalışmalarla gelişeceğinin bilincinde olarak Hatay Kültürü’nün bu temeller üzerinde yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
  2. Hatay Kültürünün geliştirilmesi ve çağdaşlaştırılması Hataylılar arasında dayanışmanın sağlanması için her düzey ve görevdeki bireylerin eğitim ve öğretimine katkıda bulunur.Vakfımız bu amaçla:
    1. Günümüzün hızla değişen dünyasında özgür düşünceli, laik ,bilgili ve demokrasi bilinciyle yoğrulmuş bir toplumun yetiştirilmesi için Hatay’lı gençlerin eğitim ve öğretim çalışmalarına burs ve her türlü maddi yardımlarla katkıda bulunmayı amaçlar.
    2. Hatay kültürünün temelini oluşturan insan sevgisine, emeğine saygılı, yardımlaşma ve dayanışma duygusuna sahip erdemli ve hoşgörülü bir toplum oluşturulması için gerekli ortamı yaratmak, aktivitelerde bulunmayı amaçlar.
  3. Hatay kültürünün çağımızın bilgi çağı olduğu anlayışı ile çağdaş bilgi ve teknoloji ışığı altında gelişmesini sağlamak,
  4. Hatay kültürü ile ilgili kültür ve sanat etkinliklerini destekleme, demokrasi kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.
  5. Hatay kültürünün temelini oluşturan dayanışma, yardımlaşma ve erdemlilik duygusunu geliştirmek ve beklenen beklenmeyen çeşitli doğal afetler ve yıkım karşısında ilgililere her türlü yardımda bulunmak.